Kurs języka polskiego | czeski: Wszyscy uczestnicy

Filtry

Forum Forum Forum aktualności

Forum Forum Oznámení

Forum Forum Když potřebujete pomoci

BigBlueButtonBN BigBlueButtonBN Online konzultace

Słownik pojęć Słownik pojęć Slovník

1. hodina: Arbuz, banan, cytryna ... (Meloun, banán, citrón… )

Test (Quiz) Test (Quiz) M1 Cvičení 1 - Abeceda

Test (Quiz) Test (Quiz) M1 Cvičení 2 – spřežky

Test (Quiz) Test (Quiz) M1 Cvičení 3 – rozdíl mezi podobnými slovy

Test (Quiz) Test (Quiz) M1 Cvičení 4 – barvy

Test (Quiz) Test (Quiz) M1 Cvičení 5 – tvary

Folder Folder Pracovní list

2. hodina: Miło mi … (Jsem rád ...)

Test (Quiz) Test (Quiz) M2 Cvičení 1

Test (Quiz) Test (Quiz) M2 Cvičení 2

Test (Quiz) Test (Quiz) M2 Cvičení 3

Test (Quiz) Test (Quiz) M2 Cvičení 4

Test (Quiz) Test (Quiz) M2 Cvičení 5

3. hodina: Jestem z Polski … (Jsem z Polska ...)

Test (Quiz) Test (Quiz) M3 Cvičení 1

Test (Quiz) Test (Quiz) M3 Cvičení 2

Test (Quiz) Test (Quiz) M3 Cvičení 3

Test (Quiz) Test (Quiz) M3 Cvičení 4

Test (Quiz) Test (Quiz) M3 Cvičení 5

Test (Quiz) Test (Quiz) M3 Cvičení 6

4. hodina: W klasie (Ve třídě)

Test (Quiz) Test (Quiz) M4 Cvičení 1

Test (Quiz) Test (Quiz) M4 Cvičení 2

5. hodina: Mama, tata i ja … (Máma, táta a já …)

Test (Quiz) Test (Quiz) M5 Ćwiczenie (cvičení) 1

Test (Quiz) Test (Quiz) M5 Ćwiczenie (cvičení) 2

Test (Quiz) Test (Quiz) M5 Ćwiczenie (cvičení) 3

Test (Quiz) Test (Quiz) M5 Ćwiczenie (cvičení) 4

6. hodina: Która jest godzina? (Kolik je hodin?)

Test (Quiz) Test (Quiz) M6 Ćwiczenie 1

Test (Quiz) Test (Quiz) M6 Ćwiczenie 2

Test (Quiz) Test (Quiz) M6 Ćwiczenie 3

Test (Quiz) Test (Quiz) M6 Ćwiczenie 4

7. hodina: Ale to pyszne! (Skvělé to chutná)

Test (Quiz) Test (Quiz) M7 Ćwiczenie 1

Test (Quiz) Test (Quiz) M7 Ćwiczenie 2

Test (Quiz) Test (Quiz) M7 Ćwiczenie 3

Test (Quiz) Test (Quiz) M7 Ćwiczenie 4

Test (Quiz) Test (Quiz) M7 Ćwiczenie 5

8. hodina: Mój dzień (Můj den)

Test (Quiz) Test (Quiz) M8 Ćwiczenie 1

Test (Quiz) Test (Quiz) M8 Ćwiczenie 2

Test (Quiz) Test (Quiz) M8 Ćwiczenie 3

Test (Quiz) Test (Quiz) M8 Ćwiczenie 4

9. hodina: Ale jest zimno! (To je ale zima)

Test (Quiz) Test (Quiz) M9 Ćwiczenie 1

Test (Quiz) Test (Quiz) M9 Ćwiczenie 2

Test (Quiz) Test (Quiz) M9 Ćwiczenie 3

Test (Quiz) Test (Quiz) M9 Ćwiczenie 4

10. hodina: Jestem piękna! (Jsem krásná)

Test (Quiz) Test (Quiz) M10 Moja przyjaciółka (Moje kamarádka)

Test (Quiz) Test (Quiz) M10 Ćwiczenie 1

Test (Quiz) Test (Quiz) M10 Ćwiczenie 2

Test (Quiz) Test (Quiz) M10 Ćwiczenie 3

Test (Quiz) Test (Quiz) M10 Ćwiczenie 4

11. hodina W domu (Doma)

Test (Quiz) Test (Quiz) M11 Ćwiczenie 1

Test (Quiz) Test (Quiz) M11 Ćwiczenie 2

Test (Quiz) Test (Quiz) M11 Ćwiczenie 3

Test (Quiz) Test (Quiz) M11 Ćwiczenie 4

12. hodina W sklepie (V obchodě)

Test (Quiz) Test (Quiz) M12 Ćwiczenie 1

Test (Quiz) Test (Quiz) M12 Ćwiczenie 2

Test (Quiz) Test (Quiz) M12 Ćwiczenie 3

Test (Quiz) Test (Quiz) M12 Ćwiczenie 4

13. hodina Poproszę … (Prosím ...)

Test (Quiz) Test (Quiz) M13 Ćwiczenie 1

Test (Quiz) Test (Quiz) M13 Ćwiczenie 2

Test (Quiz) Test (Quiz) M13 Ćwiczenie 3

Forum Forum M13 Ćwiczenie 4

14. hodina - Moja głowa! (Moje hlava!)

Test (Quiz) Test (Quiz) M14 Ćwiczenie 1

Test (Quiz) Test (Quiz) M14 Ćwiczenie 2

Test (Quiz) Test (Quiz) M14 Ćwiczenie 3

Test (Quiz) Test (Quiz) M14 Ćwiczenie 4

Test (Quiz) Test (Quiz) M14 Ćwiczenie 5

15. hodina - Granie, pływanie (Hraní, plavání)

Test (Quiz) Test (Quiz) M15 Ćwiczenie 1

Test (Quiz) Test (Quiz) M15 Ćwiczenie 2

Test (Quiz) Test (Quiz) M15 Ćwiczenie 3

Test (Quiz) Test (Quiz) M15 Ćwiczenie 4

16. hodina Co warto zwiedzić w Polsce? (Co byste v Polsku měli vidět?)

Test (Quiz) Test (Quiz) M16 Ćwiczenie 1

Test (Quiz) Test (Quiz) M16 Ćwiczenie 2

Test (Quiz) Test (Quiz) M16 Ćwiczenie 3

17. hodina – Plany na przyszłość (Plány do budoucna)

Test (Quiz) Test (Quiz) M17 Ćwiczenie 1

Test (Quiz) Test (Quiz) M17 Ćwiczenie 2

Test (Quiz) Test (Quiz) M17 Ćwiczenie 3

18. hodina Polskie Święta (Polské svátky)

Test (Quiz) Test (Quiz) M18 Ćwiczenie 1

Test (Quiz) Test (Quiz) M18 Ćwiczenie 2

Test (Quiz) Test (Quiz) M18 Ćwiczenie 3

| PZKO |

Forum Forum Tablica ogloszen

Test (Quiz) Test (Quiz) Nowy test

Wprowadzenie

Forum Forum Uwagi

Forum Forum Zauważone błędy

Trendy w rozwoju języka polskiego

Forum Forum Słownik

Ortografia

Test (Quiz) Test (Quiz) Ćwiczenie 1