Kurs języka polskiego | czeski: All participants

Filters

2. hodina: Miło mi … (Jsem rád ...)

Quiz Quiz M2 Cvičení 1

Quiz Quiz M2 Cvičení 2

Quiz Quiz M2 Cvičení 3

Quiz Quiz M2 Cvičení 4

Quiz Quiz M2 Cvičení 5

3. hodina: Jestem z Polski … (Jsem z Polska ...)

Quiz Quiz M3 Cvičení 1

Quiz Quiz M3 Cvičení 2

Quiz Quiz M3 Cvičení 3

Quiz Quiz M3 Cvičení 4

Quiz Quiz M3 Cvičení 5

Quiz Quiz M3 Cvičení 6

4. hodina: W klasie (Ve třídě)

Quiz Quiz M4 Cvičení 1

Quiz Quiz M4 Cvičení 2

5. hodina: Mama, tata i ja … (Máma, táta a já …)

Quiz Quiz M5 Ćwiczenie (cvičení) 1

Quiz Quiz M5 Ćwiczenie (cvičení) 2

Quiz Quiz M5 Ćwiczenie (cvičení) 3

Quiz Quiz M5 Ćwiczenie (cvičení) 4

6. hodina: Która jest godzina? (Kolik je hodin?)

Quiz Quiz M6 Ćwiczenie 1

Quiz Quiz M6 Ćwiczenie 2

Quiz Quiz M6 Ćwiczenie 3

Quiz Quiz M6 Ćwiczenie 4

7. hodina: Ale to pyszne! (Skvělé to chutná)

Quiz Quiz M7 Ćwiczenie 1

Quiz Quiz M7 Ćwiczenie 2

Quiz Quiz M7 Ćwiczenie 3

Quiz Quiz M7 Ćwiczenie 4

Quiz Quiz M7 Ćwiczenie 5

8. hodina: Mój dzień (Můj den)

Quiz Quiz M8 Ćwiczenie 1

Quiz Quiz M8 Ćwiczenie 2

Quiz Quiz M8 Ćwiczenie 3

Quiz Quiz M8 Ćwiczenie 4

9. hodina: Ale jest zimno! (To je ale zima)

Quiz Quiz M9 Ćwiczenie 1

Quiz Quiz M9 Ćwiczenie 2

Quiz Quiz M9 Ćwiczenie 3

Quiz Quiz M9 Ćwiczenie 4

10. hodina: Jestem piękna! (Jsem krásná)

Quiz Quiz M10 Moja przyjaciółka (Moje kamarádka)

Quiz Quiz M10 Ćwiczenie 1

Quiz Quiz M10 Ćwiczenie 2

Quiz Quiz M10 Ćwiczenie 3

Quiz Quiz M10 Ćwiczenie 4

11. hodina W domu (Doma)

Quiz Quiz M11 Ćwiczenie 1

Quiz Quiz M11 Ćwiczenie 2

Quiz Quiz M11 Ćwiczenie 3

Quiz Quiz M11 Ćwiczenie 4

12. hodina W sklepie (V obchodě)

Quiz Quiz M12 Ćwiczenie 1

Quiz Quiz M12 Ćwiczenie 2

Quiz Quiz M12 Ćwiczenie 3

Quiz Quiz M12 Ćwiczenie 4

13. hodina Poproszę … (Prosím ...)

Quiz Quiz M13 Ćwiczenie 1

Quiz Quiz M13 Ćwiczenie 2

Quiz Quiz M13 Ćwiczenie 3

Forum Forum M13 Ćwiczenie 4

14. hodina - Moja głowa! (Moje hlava!)

Quiz Quiz M14 Ćwiczenie 1

Quiz Quiz M14 Ćwiczenie 2

Quiz Quiz M14 Ćwiczenie 3

Quiz Quiz M14 Ćwiczenie 4

Quiz Quiz M14 Ćwiczenie 5

15. hodina - Granie, pływanie (Hraní, plavání)

Quiz Quiz M15 Ćwiczenie 1

Quiz Quiz M15 Ćwiczenie 2

Quiz Quiz M15 Ćwiczenie 3

Quiz Quiz M15 Ćwiczenie 4

16. hodina Co warto zwiedzić w Polsce? (Co byste v Polsku měli vidět?)

Quiz Quiz M16 Ćwiczenie 1

Quiz Quiz M16 Ćwiczenie 2

Quiz Quiz M16 Ćwiczenie 3

17. hodina – Plany na przyszłość (Plány do budoucna)

Quiz Quiz M17 Ćwiczenie 1

Quiz Quiz M17 Ćwiczenie 2

Quiz Quiz M17 Ćwiczenie 3

18. hodina Polskie Święta (Polské svátky)

Quiz Quiz M18 Ćwiczenie 1

Quiz Quiz M18 Ćwiczenie 2

Quiz Quiz M18 Ćwiczenie 3

| PZKO |

Forum Forum Tablica ogloszen

Quiz Quiz Nowy test

Wprowadzenie

Forum Forum Uwagi

Forum Forum Zauważone błędy

Trendy w rozwoju języka polskiego

Forum Forum Słownik

Ortografia

Quiz Quiz Ćwiczenie 1