Než se začnete učit....

1. Vezměte list papíru, zamyslete se a napište:

  • Zamyslete se, proč se chcete naučit polsky?
  • Představte si, co se stane, když dosáhnete výsledku.
  • Představte si tento moment.