Odmiana czasowników (časování sloves)

1. Typy odmiany czasownika (Slovesné třídy)

W języku polskim istnieją trzy grupy koniugacyjne.

(V polštině existují 3 slovesné třídy pro časování.)

 

O przynależności czasownika do danej grupy decyduje temat czasu teraźniejszego.

(Slovesa se do nich třídí podle kmene v přítomném čase.)

Rodzaj grupy

Temat zakończony na:

 

Rodzaje końcówek

Liczba pojedyncza

Rodzaje końcówek

Liczba mnoga

Przykład

GRUPA I

-esz

spółgłoskę

 

-esz

-e

-emy

-ecie

piorę (peru)

myję (myji)

maluję (maluji)

idę (jdu)

GRUPA II

-isz lub -ysz

spółgłoskę

-isz lub -ysz

-i, -y

-imy, -ymy

-icie,-ycie

wierzę (věřím)

słyszę (slyším)

uczę się (učím se)

GRUPA III

a-m

a-sz

Samogłoskę a

-m

-sz

-brak

-my

-cie

witam (vítám)

gram (hraji)

e-m

e-sz

Samogłoskę e

-m

-sz

-brak

-my

-cie

jem (jím)

jesz (jíš)