Przydatne czasowniki i przymiotniki (Často používané slovesa a přídavné jména)

1. Czasownik „lubić"

Lubię muzykę.

(Mám rád hudbu.)

   

 

Lubię koszykówkę.

(Mám rád basketbal.)

 

 

Lubię siatkówkę.

(Mám rád volejbal.)

 

 

Lubię golf.

(Mám rád golf.)

 

 

Lubię tenis.

(Mám rád tenis.)

 

 

Lubię sport.

(Mám rád sport.)

 

 

Lubię pływać.

(Rád plavu.)

 

 

Lubię czytać.

(Rád čtu.)

 

 

Lubię biegać.

(Rád běhám.)

 

 

Lubię pływanie.

(Mám rád plavání.)

 

 

Lubię czytanie.

(Mám rád čtení.)

 

 

Lubię bieganie.

(Mám rád běhání.)