Przydatne czasowniki i przymiotniki (Často používané slovesa a přídavné jména)

2. Czasownik „interesować się"

Interesuję się ...   (Zajímám se o ...)

Interesuję się muzyką.

 

   

 

Interesuję się koszykówką.

 

 

 

Interesuję się siatkówką.

 

 

 

Interesuję się golfem.

 

 

 

Interesuję się tenisem.

 

 

Interesuję się sportem.

 

 

Interesuję się pływaniem.

 

 

Interesuję się czytaniem.

 

 

 

Interesuję się bieganiem.