Odmiana czasowników (Darbības vārdu konjugācija)

1. Typy odmiany czasownika

W języku polskim istnieją trzy systemy koniugacyjne.

(Darbības vārdu konjugācijas tipi.)

O przynależności czasownika do danej grupy decyduje temat czasu teraźniejszego.

(Darbības vārda piederību noteiktai grupai nosaka darbības vārda celms tagadnē.)


Rodzaj grupy

Temat zakończony na:

 

Rodzaje końcówek

Liczba pojedyńcza

Rodzaje końcówek

Liczba mnoga

Przykład

GRUPA I

-esz

spółgłoskę

 

-esz

-e

-emy

-ecie

piorę (mazgāju veļu)

myję (mazgāju (piem.,rokas),)

maluję (krāsoju, gleznoju)

idę (eju)

GRUPA II

-isz lub -ysz

spółgłoskę

-isz lub -ysz

-i, -y

-imy, -ymy

-icie,-ycie

wierzę (ticu)

słyszę (dzirdu)

uczę się (mācos)

GRUPA III

a-m

a-sz

Samogłoskę a

-m

-sz

-brak

-my

-cie

witam (sveicinos, sveicu)

gram (spēlēju)

e-m

e-sz

Samogłoskę e

-m

-sz

-brak

-my

-cie

jem (ēdu)

jesz (tu ēd)