Jēkabpils - historia miasta

Jēkabpils (niem. Jakobstadtpol. JakubowoJakubów lub Jakobsztat) to piękne miasto na Łotwie, które jest siedzibą okręgu.

Leży po obu stronach rzeki Dźwiny, podzielone między Łatgalię (brzeg prawy) i Semigalię (brzeg lewy).

Przed przyznaniem praw miejskich wcześniej istniała tu osada.

Według liczby mieszkańców to dziewiąte miasto Łotwy. Według danych  2004 roku w  Jēkabpilsie mieszka 26 965 mieszkańców.  

Miasto leży przy drodze krajowej nr 6 łączącej Rygę Dyneburgiem. Pełni głównie funkcje przemysłowe i handlowe.


Interesującym miejscem jest rynek, stanowiący najstarszą część miasta i jego historyczne centrum. Swoja funkcję rynek pełnił aż do lat sześćdziesiątych.  

Na rynku znajduje się budynek Rady Miejskiej. Był on ważnym miejscem spotkań  mieszczan i flisaców.

Na rynku znajdują się sklepy oraz tawerna Zvanitaja, z miejscami noclegowymi i restauracją.

Jest tutaj również  cerkiew prawosławna, różne instytucje edukacyjne, sklepy, drukarnia i wytwórnia lemoniady.

W środy na rynku odbywały się targi.