Status gwary na Zaolziu

2. Słownictwo

2.1. Wyrazy przejęte z języka niemieckiego

Na co dzień w gwarze cieszyńskiej używanych jest coraz mniej wyrazów, które pochodzą z języka niemieckiego.

Oto lista najczęściej spotykanych:

ancug

banhof

cug

ganz