Teoretyczne opracowanie współczesnego języka młodzieży.

„Trudno obecnie zrozumieć młodych ludzi.“ To zdanie pokutuje już od dawna, chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że młodzież zawsze używała specyficznego, znanego często tylko sobie słownictwa. W tworzeniu nowych słów i nowych znaczeń wyrazów młodzież wykorzystuje fakt obcowania z literaturą polską i obcą, obcowania z językami obcymi, kiedyś z łaciną czy francuskim, obecnie przede wszystkim angielskim. Czasami były to twory żywe tylko rok a nawet tylko dzień, niektóre jednak przechodziły nawet do języka ogólnego i  znajdują się obecnie w słownikach języka polskiego.