Teoretyczne opracowanie współczesnego języka młodzieży.

Komunikatory zwłaszcza umożliwiają używanie skrótów i skrótowców, które często są przejmowane z języka angielskiego (BTW, OMG, LOL,…) albo kalkowane (ATSD, NWM…), albo też tworzone na gruncie polskim (JPD, WGL, ABC, ABS,…). Ich zapis może odbiegać od oficjalnie przyjętych reguł języka dotyczących zasad zapisu skrótów i skrótowców.