Teoretyczne opracowanie współczesnego języka młodzieży.

Etymologii niektórych wyrażeń trudno się domyślić, często powstały na bazie fragmentów filmów, reklam itp.

Bardzo często nowe znaczenie słów powstaje przez skojarzenie brzmiących podobnie słów, np. histeryk <-- historyk