Interpunkcja

1. Kropka

1.3. Skróty

Kropkę stawiamy po skrócie, który jest początkową literą lub początkowymi literami skróconego wyrazu oraz po inicjałach, a także po skrótach obcych jednostek monetarnych:

·         prof. (profesor)

·         lek. (lekarz)

·         dyr. (dyrektor)

·         w. (wiek)

·         r. (rok)

·         ul. (ulica)

·         dol. (dolar)

·         fr. (frank)

·         p. (pan)

·         o. (ojciec)

·         b. (były)

Stawia się kropkę na końcu skrótu wyrażenia wielowyrazowego, jeżeli kolejne wyrazy zaczynają się od spółgłosek:

·         np. (na przykład)

·         jw. (jak wyżej)

·         itd. (i tak dalej)

·         itp. (i tym podobnie)

·         tj. (to jest)

·         tzw. (tak zwany)

·         tzn. (to znaczy)

·         pt. (pod tytułem)

·         br. (bieżącego roku)

Jeżeli w wielowyrazowym skrócanym wyrażeniu drugi lub kolejny wyraz zaczyna się od samogłoski, kropka występuje po skrócie każdego słowa:

·         m.in. (między innymi)

·         p.n.e. (przed naszą/nową erą)

·         b.u. (bez uwag)

·         p.o. (pełniący obowiązki)

Kropki nie stawia się w skrócie, jeśli ostatnia litera skrótu jest ostatnią literą skróconego wyrazu:

·         nr (numer)

·         mgr (magister)

·         dr (doktor)

·         wg (według)