Interpunkcja

1. Kropka

1.4. Jednostki miar i wag

Kropki nie stawia się po jednostkach miar i wag oraz polskich jednostkach monetarnych:

·         cm

·         m

·         km

·         kg

·        

·         gr