"Promień"

Promień


Stowarzyszenie " Promień" w Dyneburgu zostało założone w 1988 roku. W tym samym czasie powstał twórczy chór zbiorowy " Promień ". Wspiera język polski, kulturę, historię i dziedzictwo narodowe. Organizuje wystawy, koncerty, festiwale i różne wydarzenia kulturalne. Pracuje w Domu Polskim.