Pracovní list

Pamatujte!

Také ruka si může zapamatovat…

Ve složce najdete cvičení, které je třeba vytisknout a vyřešit.