Karta pracy (Darblapa)

Pamiętaj!  

(Atceries!)

Ręka zapamiętuje również ... 

(Roka arī atceras ...)

W folderze znajdziesz ćwiczenia, które trzeba wydrukować i wykonać.  

(Mapē jūs atradīsiet vingrinājumus, kurus nepieciešams izdrukāt un izpildīt.)