Rozważania o polskości z XIX w.

Dany dokument pochodzi z Litewskiego Państwowego Archiwum Historycznego ze zbiorów Towarzystwa Miłośników Nauki, sygn.: f. 1135, ap. 24, b. 6.