Polština pro každého

Vítejte v našem kurzu.

K účasti v něm zveme osoby, které teprve začínají s učením se polštiny a chtějí rychle se naučit základům komunikace.

Po absolvování kurzu budete umět tvořit jednoduché větné konstrukce, které Vám umožní dorozumívat se v různých životních situacích.

Kurz je určen těm, kteří ještě nikdy se polštině neučili. Naleznete v něm vše, co je nejdůležitější, to znamená běžně a denně používanou polštinu, bez těžce srozumitelného vysvětlování a zbytečné gramatiky.

Stavba kurzu:

Kurz obsahuje různé tematické bloky se slovníkem. Každá hodina obsahuje:

- souhrn informací, slovíčka, cvičení a odpovědi ke cvičením,

- nahrávky výslovnosti slovíček, mnohé situační dialogy,

- velké množství obrázků, které pomáhají při zapamatování slovíček a gramatických struktur.

V každé hodině naleznete věty a slovní spojení v polštině a jejích protějšek v českém jazyce. Díky tomu můžete okamžitě vyjádřit svou myšlenku v dané situaci.

Kurz nejenže klade důraz na výcvik čtyř jazykových dovedností, ale taky přibližuje nejzajímavější lokality v Polsku a taky polské zvyky a kulturu.

Kurz se zaměřuje na praktické funkce polského jazyka, které lze uplatnit v každodenních vztazích s Poláky. Obsahuje velké množství obrázků a zvukových materiálů. To způsobuje, že učení je přirozené. Studenti se sami rozhoduji, kdy a kde se chtějí učit, a také, zda chtějí studovat samostatně nebo s podporou polského lektora.

Nejdůležitějšími vlastnostmi kurzu jsou individuální program, živé dialogy, a virtuální třída.

Navíc můžete používat gramatické tabule, štítky, a lektorovu pomoc.

Last modified: Monday, 2 October 2017, 4:06 PM