Metodické pokyny

V každé hodině poznáváte novou látku a současně opakujete to, co jste se naučil v předchozích hodinách. Hodina vždy obsahuje nahrávky nových slov, celé slovní obraty a dialogy. Máte před sebou překlad do národního jazyka, tedy nebudete mít problém s jeho pochopením. Nahrávky můžete poslouchat nespočetně mnohokrát, dokud si je ne osvojíte. Ke každé hodině je připojen kousek mluvnice, se kterou se seznamujete kontextuálně, jednoduchým a příjemným způsobem. Jsou tam obsaženy také obraty a pracovní listy, které můžete si vytisknout a vyplnit a vyřešit doma. Navíc ke každé hodině si můžete sami vytvořit štítky.

Navíc můžete se učit všude, kde je přístup k Internetu. Hodiny, v takovém kurzu můžete procházet doma, ve škole, v práci, v internetové kavárně a, co je nejdůležitější, máte k ním přístup 7 dní v týdnu 24 hodin denně.

Výuka polštiny spočívá především ve výuce slovíček, rozšiřování slovní zásoby. Znalost slovíček je jednou z nejdůležitějších dovedností při poznávání tohoto jazyka. Pořiďte si především dobrý slovník. Slovní zásobu si nejlépe osvojíte na principu asociace. Ve svých poznámkách používejte co nejvíc kreseb. Můžete používat myšlenkové mapy k seskupování slov s podobnou tématikou. A především pamatujte na pravidelné opakování.

Na začátku každé hodiny je krátká rozcvička – Opakování slovní zásoby a obratů, které jste poznali v minulých hodinách. Na konci hodiny se nachází slovníček.

S kurzem „Język polski bez błędów” se můžete učit mnohými způsoby, především vám navrhujeme přirozený způsob učení se, který spočívá v opakování za polským lektorem slov, obratů a frází. Abyste si je zapamatovali, je třeba tuto činnost opakovat mnohokrát. I když na začátku nebudete schopni rozlišovat slova a vaše napodobování výslovnosti lektorů bude obtížné, po každém pokusu vaše výslovnost bude pořád lepší a rychleji si osvojíte slovní zásobu. Na konci hodiny jsou cvičení povzbuzující k upevňování probírané látky.

Last modified: Sunday, 10 December 2017, 7:29 AM