Úvod

Jak se učit?

Polská abeceda se skládá z 35 písmen, ze kterých tři – „q”, „v”, „x” jsou používané pouze ve slovech cizího původu. Devět písmen jsou samohlásky: „a“, „ą“, „e“, „ę“, „i“, „o“, „ó“, „u“, „y“. Další písmena abecedy jsou souhlásky. Navíc devět písmen je tvořených pomocí diakritických znamének: „ą”, „ę” „ć”, „ź” „ń” „ś” „ó” „ł” „ż”.

Spřežky jsou spojením dvou písmen, ale označují jednu hlásku. V polštině existuje sedm spřežek: „ch”, „sz”, „cz”, „dz”, „dź”, dż”, „rz”. Poslouchejte, jak zní hlásky označované spřežkami, a opakujte za lektorem. Všimněte si písmen, ze kterých vznikly tyto spřežky.

Všimněte si, že hlásky, které zapisujeme spřežkami: „ch”, „rz”, jsou vyslovovány úplně stejně jako hlásky označované písmeny: „h”, „ż”. Obdobně, není rozdíl mezí výslovností písmen „u” a „ó”.

Last modified: Monday, 2 October 2017, 5:06 PM