Vítejte!

V druhé hodině se naučíme, jakým způsobem se seznamovat. Za tímto účelem poznáme základní zdvořilostní obraty, osobní zájmena, sloveso „mieć” a také slovní obraty, které se používají při představování.

Dozvíme se, že vedle slovesa v osobním tvaru nemusí stát osobní zájmeno: „Ja uczę się ...” nebo „uczę się ...” - oba způsoby jsou správné, přičemž druhý je používán mnohem častěji.

Dále pak se seznámíme se slovosledem ve větě a vynecháváním sloves „mieć” a „nazywać się”.

Dozvíme se také, že pomocí slovesa „mieć” se můžeme zeptat na jméno a příjmení, věk a také na vlastnictví něčeho.

Sloveso „nazywać się” se vždy používá se zvratným zájmenem „się”.

Vyřešte cvičení.

 

 

Last modified: Thursday, 19 October 2017, 11:15 AM