Ja, ty, wy …

Osobní zájmena. Úvod.

Zájmeno  - samostatný slovní druh, kterého hlavní úlohou je nahrazení jiných slov ve větě. Osobní zájmena ukazují na lidi, jiná zvířata, věci, jevy, pojmy.

Příklady zájmen: ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one.

U osobních zájmen rozlišujeme 3 jmenné rody v jednotném čísle – on (mužský), ona (ženský) , ono (střední) a v množném – oni (rod mužský osobní - męskoosobowy), one (ostatní - niemęskoosobowy).

Místo slov: mężczyzna, chłopiec, kot, stół statek můžeme použít osobní zájmeno on.

Slova: kobieta, dziewczyna, krowa, twarz, głowa, łódź, můžeme nahradit osobním zájmenem ona.

Místo slov: dziecko, dziewczę, ciele, krzesło  můžeme použit zájmeno ono.

Je třeba mít na zřeteli a zapamatovat si!

Při používání sloves nemusíme vždy použít osobní zájmeno, např.: „Ja uczę się ...” nebo „uczę się ...” - oba způsoby jsou správné, ale druhý je používán mnohem častěji.

 

OSOBY CZASOWNIKA - OSOBY SLOVES

liczba pojedyncza

(Jednotné číslo)

liczba mnoga

(množné číslo)

               1.    ja

    1.    my

               2.    ty

    2.    wy (panowie, panie, państwo)

    3.   

on   (pan)

ona (pani)

ono (dziecko)

    3.  

oni (on + on, on + ona, on + ono)

one (ona + ona, ona + ono, ono + ono)

 

Zapamatujte si!

 

pan + pan = panowie

pani + pani = panie

pan + pani = państwo

panowie + panie = państwo

Zájmena nahrazují jména lidí, věcí a zvířat. Níže naleznete příklady použití zájmen.

To jest kot. On jest czarny.
To jest cytryna Ona jest żółta.
To jest pies. On jest duży.
To są żaby. One są zielone.
To jest dziecko. Ono jest małe.

To są panowie. Oni są wysocy.

tata (dad)

on (he)

rodzaj męski (rod mužský)

mama (mom)

ona (she)

rodzaj żeński (rod ženskýi)

dziecko (child)

ono (it)

rodzaj nijaki (rod střední)

Last modified: Thursday, 19 October 2017, 12:52 PM