Číslovky

Číslovky – slovní druh, který určuje počet, množství, početnost, násobnost nebo pořadí. Některé číslovky (např. základní, řadové) se skloňují podle pádů i rodů

Číslovka se pojí s podstatným jménem a určuje jej. Skloňuje se. Vyjímkou je číslovka pół, zatímco číslovka półtora se neskloňuje podle pádů ale pouze podle rodu.

V polštině můžeme rozlišit následovné druhy číslovek:

 • základní (główne) - jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, sto, tysiąc, milion
 • řadové (porządkowe) - pierwszy, setny, tysięczny
 • zlomky (ułamkowe) - ćwierć, pół, półtora, jedna druga, trzy czwarte, cztery piąte, pięćdziesiąt setnych
 • souborové (zbiorowe) - dwoje, troje, czworo, pięcioro, sześcioro, siedmioro, ośmioro, dziewięcioro, dziesięcioro
 • násobné (mnożne) - podwójny, potrójny, poczwórny
 • neurčité (nieokreślone) - niewiele, kilka, kilkadziesiąt, kilkaset, wiele, trochę, dużo, mało
 • druhové (wielorakie) - dwojaki, trojaki
 • násobné (wielokrotne) – trzykroć, dwakroć
 • víceslovné (wielowyrazowe) - dwadzieścia dwa, sto dziewięćdziesiąt dwa.

Základní pravidla

 

 • Čísla od 11 do 19  jsou tvořené složením čísel 1 do 9 a přidáním sufixu -naście: 12 zapisujeme dwanaście, 13 zapisujeme trzynaście, 17 zapisujeme siedemnaście, 18 zapisujeme osiemnaście.
 • Desítky se tvoří složením čísel 2 do 9 a sufixu -dzieścia, např.: 20 zapisujeme dwadzieścia, -dzieści, např.: 30 zapisujeme trzydzieści, 40 zapisujeme czterdzieści,

 • Desítky od 50 do 90 tvoříme přidáním sufixu -dziesiąt: např.: pięćdziesiąt, sześćdziesiąt, siedemdziesiąt, osiemdziesiąt, dziewięćdziesiąt.

0 zero
1 jeden
2 dwa
3 trzy
4 cztery
5 pięć
6 sześć
7 siedem
8 osiem
9 dziewięć
10 dziesięć
20 dwadzieścia
30 trzydzieści
40 czterdzieści
50 pięćdziesiąt
60 sześćdziesiąt
70 siedemdziesiąt
80 osiemdziesiąt
90 dziewięćdziesiąt
100 sto
200 dwieście
300 trzysta
400 czterysta
500 pięćset
600 sześćset
700 siedemset
800 osiemset
900 dziewięćset
1000 tysiąc

 

Last modified: Friday, 27 October 2017, 7:48 AM