Przedmioty szkolne (školní předměty)

matematyka (matematika)  

 geografia (zeměpis)

chemia  (chemie)

fizyka (fyzika)

muzyka  (hudební výchova) 

plastyka (výtvarná výchova)

wychowanie fizyczne (tělocvik)

   

biologia (biologie)

historia  (dějiny) 

 

religia (náboženství)

język angielski, po angielsku (angličtina, anglicky)

   

język niemiecki, po niemiecku (němčina, německy)
  
język rosyjski, po rosyjsku (ruština, rusky)
  
język polski, po polsku (polština, polsky)
  
Last modified: Friday, 27 October 2017, 9:32 AM