Czy to jest ...? (Je to ...?)

Czy to jest ...? (Je to ...?)
Tak, to jest ... . (Ano, je to ...)
Nie, to nie jest ... . To jest ... . (Né, to není ... . To je ... .)
  
Czy to jest plecak?   Tak, to jest plecak.

Czy to jest pióro?

Nie, to nie jest pióro. 

            

                    

Last modified: Friday, 27 October 2017, 10:49 AM