Dialogi (Dialogy)

Tomek: Aniu, Jakie języki znasz?

Ania: Trochę mówię po angielsku, dobrze znam język hiszpański. A ty?

Tomek: Bardzo dobrze znam język angielski i niemiecki. Ale chcę dobrze mówić po francusku.

Last modified: Friday, 27 October 2017, 11:29 AM