Wstęp (úvod)

Pátou hodinu začněte poslechem dialogů. Seznamte se se slovíčky spojenými s rodinou, a také s otázkou na věk. Díky tomu budete schopen informovat o sobě a svoji rodině.

Všimněte si číslovek, které se objevují spolu se slovy „rok”, „lat”, „lata”.

V mluvnici se seznámíme s:

  • 1. pádem jednotného a množného čísla podstatných jmen;
  • se zájmeny.

 

 

Last modified: Friday, 27 October 2017, 12:41 PM