Rodzina (rodina)

Słówka (slovíčka):

mama            máma

matka            matka

tata                táta

ojciec             otec

rodzice          rodiče

brat               bratr

siostra           sestra

rodzeństwo   sourozenci

babcia           babička

dziadek         dědeček

dziadkowie  prarodiče

Słówka (slovíčka):

żona                manželka

mąż                 manžel

małżeństwo   manželství

pani                paní

pan                 pán

państwo         manželé, páni a pán, vy (při obracení se na lidí, kterým netykáme)

wnuk              vnuk

wnuczka        vnučka

wnuki             vnuci

Mianownik liczby pojedynczej

ten ta to

ojciec/tata/tatuś

matka/mama/mamusia

dziecko

brat

siostra

syn

córka

mąż

żona

dziadek

babcia

pan

pani

chłopiec

dziewczynka

wnuk

wnuczka

kuzyn

kuzynka

wujek

ciocia

Last modified: Friday, 27 October 2017, 11:46 AM