Rzeczownik w liczbie pojedynczej i mnogiej (Jednotné a množné číslo podstatných jmen)

Mianownik liczby pojedynczej
(1. pád jednotného čísla)

Mianownik liczby mnogiej
(1. pád množného čísla)

To jest ciocia.

To ciocie.

To jest wujek.

To wujkowie.

To jest kuzyn.

To kuzyni.

Ostatnia modyfikacja: Friday, 27 October 2017, 12:27 PM