Rzeczownik w liczbie pojedynczej i mnogiej (Jednotné a množné číslo podstatných jmen)

Mianownik liczby pojedynczej
(1. pád jednotného čísla)

Mianownik liczby mnogiej
(1. pád množného čísla)

To jest ciocia.

To ciocie.

To jest wujek.

To wujkowie.

To jest kuzyn.

To kuzyni.

Last modified: Friday, 27 October 2017, 12:27 PM