Zaimki dzierżawcze (Přivlastňovací zájmena)

czyj?

(čí?)

czyja?

 

czyje?

 

czyi?

 

mój
moja
moje
moi
twój
twoja
twoje
twoi
nasz
nasza
nasze
nasi
wasz
wasza
wasze
wasi
Last modified: Friday, 27 October 2017, 12:46 PM