Wstęp (úvod)

Lekcję rozpoczniemy od wysłuchania krótkich dialogów, zwrócimy szczególnie uwagę na zwroty zapisane czerwonym kolorem i spróbujemy je zapamiętać, będą one pomocne przy pytaniu o godzinę. Następnie zapoznamy się nazwami pór dnia oraz dni tygodnia. Na końcu wysłuchamy, w jaki sposób pytamy o godziny pełne i połówkowe.  

(Hodinu začneme poslechem krátkých dialogů, zvláštní pozornost klademe na slovní obraty napsané červeně a pokusíme si je zapamatovat, protože budou nápomocné, když se budeme chtít zeptat, kolik je hodin. Dále se seznámíme s názvy denních období, dnů v týdnu. Na konec si poslechneme, jak se ptáme na plnou hodinu a polovinu)

Last modified: Friday, 27 October 2017, 12:54 PM