Określanie czasu (Určování času)

Oficjalnie podajemy godziny z zakresu od 0 do 24. (oficiálně podáváme informaci o hodině v rozsahu od 0 do 24 h)

Godziny pełne: (celé hodiny)

Rano (ráno)

Która jest godzina? (Kolik je hodin?)

Jest piąta. (Je pět hodin ráno.)

Wieczorem (večer)

Która jest godzina? (Kolik je hodin?)

Jest siedemnasta. (Je pět hodin odpoledne)

„Po“

Która jest godzina?

Piętnaście po dwunastej. (Je pátnáct minut po dvanácté.)

„ZA“

Która jest godzina?

Za pięć dwunasta (Za pět minut dvanáct )

Która jest godzina?

Za dwadzieścia dwunasta. (Za dvacet minut dvanáct.)

Która jest godzina?

Za pięć trzecia. Za pięć piętnasta. (Za pět minut tři [odpoledne])

„WPÓŁ“

Która jest godzina?

Wpół do dwunastej. (Půl dvanácté.)

Last modified: Saturday, 28 October 2017, 2:01 PM