Wstęp (Úvod)

W tej lekcji poznamy słownictwo związane z nazwami posiłków i produktów spożywczych. Nauczymy się odmiany czasowników związanych z jedzeniem: „jeść”, „pić” a także „lubić”. Poznamy końcówkę narzędnika i biernika liczy pojedynczej.

(V této hodině se seznámíme se slovy, které se vztahuji k jídlu a k pokrmům. Naučíme se časovat slovesa spojené s jídlem: „jeść”, „pić” a také „lubić”. Seznámíme se s koncovkou 4. a 7. pádu jednotného čísla.)

Lekcję rozpocznij od wysłuchania i powtarzania słówek związanych z nazwami produktów spożywczych, następnie wysłuchaj dialogi i zapamiętaj zaznaczone na czerwono zwroty. Zapoznaj się z odmiana czasowników „jeść”, „pić” i „lubić”. Zapoznaj się z końcówkami  narzędnika  liczby pojedynczej i biernika liczby pojedynczej.

(Hodinu začněte poslechem a opakováním slovíček spojených s potravinami, dále pak vyslechněte dialogy a zapamatujte si červeně označené slovní obraty. Seznamte se s časováním sloves : „jeść”, „pić” a „lubić”. Seznamte se s koncovkami 7. a 4. pádu jednotného čísla.)

Last modified: Saturday, 28 October 2017, 3:36 PM