Wstęp (Úvod)

W tej lekcji poznamy czasowniki związane z różnymi czynnościami, które robimy w ciągu dnia, z typami odmiany czasowników, przysłówkami częstotliwości: zawsze, zwykle, często, czasami, nigdy.

(V této hodině se seznámíme se slovesy, které se týkají různých činnosti, které vykonáváme během dne, s různými druhy sloves a příslovci četnosti: zawsze, zwykle, często, czasami, nigdy.)

Lekcję rozpocznij od zapoznania się z nowymi czasownikami w 1 osobie liczby pojedynczej. Po wysłuchaniu dialogu, zwróć uwagę na nowe czasowniki związane z różnymi czynnościami, które wykonujemy każdego dnia.  W części gramatycznej zwróć uwagę  na  grupy odmian czasowników w języku polskim.

(Hodinu začněte seznámením se s novými slovesy v 1. osobě jednotného čísla. Následně vyslechněte dialog, a svou pozornost obraťte na slovesa, které se týkají různých činnosti, které vykonáváme během dne. V mluvnici si všimněte slovesných tříd v polštině.)

Last modified: Saturday, 28 October 2017, 4:11 PM