Przysłówki częstotliwości (příslovce četnosti)

Zapamiętaj przysłówki częstotliwości

zawsze (vždy) -   Zawsze wieczorem czytam książkę.

zwykle (obvykle) - Zwykle wstaję o 7 godzinie.

często (často) - Często chodzę do kina.

czasami (občas) - Czasami słucham muzyki.


Last modified: Wednesday, 1 November 2017, 11:51 AM