Wstęp (Úvod)

W tej lekcji będziemy uczyć się o pogodzie, porach roku, miesiącach i nazwach kierunków. W części gramatycznej poznamy przymiotniki określające cechy zjawisk przyrody. Zapoznamy się także z formami czasownika „być” w czasie przyszłym.

(V této hodině se budeme učit o počasí, ročních obdobích, měsících a pojmenováních světových stran. V mluvnici se seznámíme s přídavnými jmény, které nazývají vlastnosti přírodních jevů. Seznámíme se také s tvary slovesa „być” v budoucím čase.)


Last modified: Wednesday, 1 November 2017, 12:15 PM