Strony świata (Světové strany)

N Sever PÓŁNOC

Na północy. Na severu.)

S Jih POŁUDNIE
Na południu. (Na jihu.)
E Východ WSCHÓD
Na wschodzie. (Na východě.)
W Západ ZACHÓD
Na zachodzie. (Na západě.)
Last modified: Wednesday, 1 November 2017, 12:42 PM