Strony świata (Světové strany)

N Sever PÓŁNOC

Na północy. Na severu.)

S Jih POŁUDNIE
Na południu. (Na jihu.)
E Východ WSCHÓD
Na wschodzie. (Na východě.)
W Západ ZACHÓD
Na zachodzie. (Na západě.)
Paskutinį kartą modifikuota: Wednesday, 2017 November 1, 12:42