Wstęp (Úvod)

W lekcji tej nauczysz się opisywać wygląd i charakter ludzi. W części gramatycznej zapoznasz się z końcówkami narzędnika liczby pojedynczej i mnogiej  przymiotników oraz rzeczowników.

(V této hodině se naučíte popisovat vzhled a charakter lidí. V mluvnici se seznámíte s koncovkami 7. pádu jednotného a množného čísla přídavných a podstatných jmen.)

Lekcję rozpocznij od wysłuchania dialogu, zwróć uwagę na nowe słownictwo związane z wyglądem i charakterem ludzi, szczególne na sposób tworzenia przymiotników, które dostosowują się rodzajem do rzeczownika. Zwróć uwagę na pytanie o wygląd. Następnie przejdź do części gramatycznej, zapoznaj się z końcówkami narzędnika liczby pojedynczej i mnogiej rzeczowników i przymiotników, z formami zaimka osobowego w narzędniku. Wykonaj ćwiczenia.

(Hodinu začněte od poslechu dialogu. Svou pozornost obraťte na slovní zásobu spojenou se vzhledem a charakterem lidí, obzvlášť na způsob tvoření přídavných jmen, které se rodem přizpůsobují podstatnému jménu. Všimněte si otázky na vzhled. Dále přejděte do mluvnice, seznamte se s koncovkami 7. pádu jednotného i množného čísla podstatných a přídavných jmen a osobních zájmen.)

Last modified: Wednesday, 1 November 2017, 3:32 PM