Mianownik liczby pojedynczej i mnogiej. Odmiana przymiotnika (1. pád jednotného a množného čísla. Skloňování přídavného jména)

Mianownik liczby pojedynczej i mnogiej. Odmiana przymiotnika.

(1. pád jednotného a množného čísla. Skloňování přídavného jména.)

W mianowniku liczby pojedynczej przymiotniki rodzaju męskiego mają końcówki „- y” (po tematach twardych) oraz „i” ( po tematach miękkich) oraz zakończonych na spółgłoski „k” i „g”).

W rodzaju żeńskim występuje jedna końcówka „-a”; w rodzaju nijakim mianownik ma końcówkę „-e”.

Mianownik liczby mnogiej przymiotników określających rzeczowniki męskie osobowe ma końcówki „-i”, „-y”. Przed tymi końcówkami po tematach twardych występują wymiany spółgłoskowe: wysoki- wysocy, mądry- mądrzy.

Mogą też pojawiać oboczności samogłoskowe: wesoły - weseli. Wszystkie pozostałe przymiotniki mają końcówkę „-e”. 

(V 1. pádu jednotného čísla přídavná jména rodu mužského mají koncovku „-y” u kmenů zakončených tvrdou souhláskou a „-i” u kmenů zakončených souhláskou měkkou anebo souhlásku „k” a „g”, v rodu ženském je pouze koncovka „-a”, v rodu středním v 1. pádu je koncovka „-e”. V množném čísle přídavná jména rodu mužského osobního v 1. pádu mají koncovku „-i”, „-y”, před kterými u kmenu zakončených na tvrdou souhlásku dochází k její změně: wysoki – wysocy, mądry – mądrzy. Mohou se objevit i změny samohlásek uvnitř kmene: wesoły – weseli. Všechny zbývající přídavná jména, která nejsou rodu mužského osobního, mají v 1. pádu množného čísla koncovku „-e”.)

Jaki on jest?

Rodzaj męski

(rod mužský)

Jaka ona jest?

Rodzaj żeński

(rod ženský)

Jakie ono jest?

Rodzaj nijaki

(rod střední)

Jacy oni są?

Rodzaj męskoosobowy

(rod mužský osobní)

Jakie one są?

Rodzaj niemęskoosobowy

(rod nikoliv mužský osobní)

On jest wysoki.

On jest mądry.

On jest inteligentny.

Końcówki: "-i”- gdy temat kończy się na „-k” lub „-g”, „-y

Ona jest wysoka.

Ona jest mądra.

Ona jest inteligentna.

Końcówka:  „-a"

Ono jest małe.

Ono jest mądre.

Ono jest piękne.

Końcówka: „-e

Oni są wysocy.

Oni są mądrzy.

Oni są inteligentni.

Końcówki: „-y” lub „-i

One są wysokie.

One są mądre.

One są inteligentne.

Końcówka: „-e


Warto zapamiętać:

(Doporučujeme k zapamatování)

wysoki - wysocy

mądry - mądrzy

stary - starzy

polski - polscy

cichy - cisi

wesoły - weseli

Narzędnik liczby pojedynczej i mnogiej przymiotników

Narzędnik (z kim? z czym?)

Form narzędnika używamy w odpowiedzi na pytanie: Jakim on jest człowiekiem? Jaką ona jest żoną?

Narzędnik liczby pojedynczej w rodzaju męskim i nijakim ma końcówkę  „- ym” po tematach twardych i „-im” po tematach miękkich i zakończonych na spółgłoski „k”, „g”.

W rodzaju żeńskim występuję końcówka "ą". Narzędnik liczby mnogiej ma końcówki „- imi”, „-ymi

(7. pád jednotného a množného čísla přídavných jmen

7. pád s kým? s čím?

Tvarů v 7. pádu požíváme při odpovědi na otázku jakým on je člověkem? Jakou ona je ženou?

7. pád jednotného čísla přídavných jmen rodu mužského a středního má koncovku „-ym” u kmenů zakončených tvrdou souhláskou a „-im” u kmenů zakončených souhláskou měkkou nebo souhláskou „k”, „g”, v rodu ženském je koncovka „-ą”. 7. pád množného čísla přídavných jmen má koncovky „-imi”, „-ymi”)

 

Przymiotniki

(Přídavné jména)

 

Rodzaj męski

(Rod mužský)

Rodzaj żeński

(Rod ženský)

Rodzaj nijaki

(Rod střední)

Rodzaj męskoosobowy

Rodzaj niemęskoosobowy

(Rod mužský osobní)

(Rod nikoliv mužský osobní)

"-ym"

 po k, g "–im"

Przykład

dobrym

wysokim

 

jakim?

""

 

 

Przykład

 dobrą

wysoką

 

jaką?

"-ym"

 

 

Przykład

po k, g

"– im"

dobrym

wysokim

 jakim?

"-ymi"

 

"-imi"

 

 

 

 

Rzeczowniki

Kto?

(Podstatné jména

Kdo?)

"-em"

panem

chłopcem

"-ą"

"-em"

dzieckiem

"-ymi"

Zdania

(Věty)

Jaki mężem jest Robert? Robert jest dobrym i pracowitym mężem.

Jaką studentką jest Ewa? Ewa jest bardzo dobrą studentką.

Jakim dzieckiem jest Filip? Filip jest mądrym dzieckiem?

Jakimi oni są studentami? Oni są ambitnymi studentami. 

Zaimki osobowe w narzędniku

(7. pád osobních zájmen)

Mianownik

(1. pád)

ja

ty

on

ona

ono

my

wy

oni

one

Narzędnik

(7. pád)

mną

tobą

nim

nią

nim

nami

wami

nimi

nimi

Lubię z nim grać w piłkę.

Myślę, że z nimi pojadę w góry.

Last modified: Monday, 6 November 2017, 10:06 PM