Wstęp (Úvod)

Jak się uczyć? (Jak se učit?)

W lekcji tej dowiesz się, jak nazywają się różne typy budynków w mieście, pomieszczeń w domu, różne meble i przedmioty. W części gramatycznej zapoznasz się z przyimkami przestrzennymi. Lekcje rozpocznij od wysłuchaniu dialogu, zwróć uwagę na nowe słownictwo, wysłuchaj i sporządź kolejne fiszki. W części gramatycznej zapoznaj się z rodzajami przyimków, zwróć uwagę na to z jakimi przypadkami się łączą. Wykonaj ćwiczenia, aby utrwalić nowe słownictwo i struktury gramatyczne.

(V této hodině se dozvíte, jak se jmenují různé druhy staveb a domů ve městě, místností v domě, seznámíte se s názvy nábytku a předmětů. V mluvnici se seznámíte s předložkami, které se pojí s prostorem. Hodinu začněte poslechem dialogu, obraťte svou pozornost na slovní zásobu, poslechněte a vytvořte si další štítky. V mluvnici se seznamte s druhy předložek, všimněte si, s jakými pády se pojí. Ve cvičeních si osvojte a upevněte nová slovíčka a gramatické struktury.

Komunikacja: (Komunikace:) Chciałabym mieszkać w … Mieszkam w …

Gramatykaprzyimki przestrzenne, przymiotniki określające cechy przedmiotów

(Mluvnice: předložky, které se pojí s prostorem, přídavná jména určující vlastnosti předmětů)

Słownictwo nazwy części domu, pomieszczeń w domu,

(Slovní zásoba: názvy části domu, místnosti v domě)

Komunikacja: Chciałabym mieszkać w …   Mieszkam w …

(Komunikační dovednosti:)

Last modified: Tuesday, 7 November 2017, 7:37 AM