Gramatyka (mluvnice)

Przyimek narzuca formę gramatyczną rzeczownikowi, to znaczy wymaga użycia rzeczownika w odpowiednim przypadku,

np. idę do (kogo? czego?)  lekarza, do szkoły-  (forma dopełniacza).

(Obdobně jako v češtině v polštině předložka se pojí s určitým pádem podstatného jména, např. idę do [kogo? czego?] lekarza, do szkoły - (tvar 2. pádu).)

 

Przyimek może wymagać różnych przypadków lub tylko jednego.

(Předložka může se pojit s jedním pádem nebo s více pády..)

 

Przyimki dzielimy na:

(Předložky dělíme na jednoduché a složené.)

  • proste (jednoduché): z, za, do, o, przy, w, ku, bez, pod, przed, nad, dla, między, przez, po;
  • złożone (složené): zza, ponad, spoza, pomiędzy, ponad, spoza, obok, około, pomimo.

pod stołem
na stole
między stołami
nad stołem
za stołem
przed stołem
obok/koło stołu
Last modified: Tuesday, 7 November 2017, 8:20 AM