Wstęp

Jak się uczyć?

 

  • Lekcję rozpocznij od wysłuchania dialogów, zapoznaj się z nowym słownictwem związanym z zainteresowaniami, sposobami spędzania wolnego oraz sportem.

  • W części gramatycznej zwróć uwagę na  bezokoliczniki (forma nieosobowe czasownika zwykle zakończona na „ć”, ść”, „c” – podane nad obrazkiem) i na formy osobowe, szczególnie na końcówki 1 osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego, a także na połączenia „chodzić na”- „chodzić do”-, „grać w”- „grać na”,  końcówki biernika rzeczowników rodzaju żeńskiego i męskiego w liczbie pojedynczej.

  • Wykonaj ćwiczenia.

 

(Jak se učit

• Hodinu začněte poslechem dialogů, seznamte se s novou slovní zásobou spojenou s koníčky, způsobem trávení volného času a se sportem.

V mluvnici se zaměřte na infinitivy [neosobní tvary slovesa obvykle zakončené na „ć”, „ść”, „c” – uvedené nad obrázkem] a na osobní tvary, obzvlášť koncovky 1. osoby jednotného čísla přítomného času, a také na spojení s předložkou jakou jsou: „chodzić na” – „chodzić do”, „grać w” – „grać na”, a koncovky 4. pádu podstatných jmen rodu mužského a ženského v jednotném čísle.

• Proveďte cvičení.)

Pēdējās izmaiņas: Tuesday, 2017. gada 7. November, 20:13