Wstęp

W lekcji tej zdobędziesz informacje o Polsce oraz poznasz atrakcje turystyczne naszego kraju. Poznasz słownictwo związane z turystyką, przydatne zwroty używane na dworcu klejowym. W części gramatycznej  pojawią się przyimki statyczne i dynamiczne.

Lekcję rozpocznij od wysłuchania krótkiego tekstu o Polsce oraz dialogu, zwróć uwagę na nowe słownictwo, zapoznaj się z atrakcjami turystycznymi Polski. W części gramatycznej zapoznaj się z przyimkami statycznymi i dynamicznymi.

(V této hodině se dozvíte něco o Polsku a seznámíte se s některými turistickými atrakcemi naší země. Seznámíte se slovní zásobou spojenou s turistikou, se slovními obraty použitelnými na nádraží. V mluvnici se objeví statické a dynamické předložky.

Hodinu začněte poslechem krátké nahrávky o Polsku a dialogu, seznamte se s novou slovní zásobou, dále pak s turistickými atrakcemi Polska. V mluvnici se seznámíte se statickými a dynamickými předložkami.)

Last modified: Thursday, 9 November 2017, 2:13 PM