Dokąd pojedziemy? (Kam pojedeme?)

Warszawa - stolica Polski

Jadę do Warszawy (Jedu do Varšavy - dopełniacz – 2. pád)

Jestem w Warszawie, (miejscownik – 6. pád)

Warszawa jest stolicą Polski. Położona jest nad Wisłą.  W 1596 roku Zygmunt III Waza przeniósł z Krakowa do Warszawy stolicę państwa. W 1791 roku w Warszawie uchwalono pierwszą nowoczesną europejską konstytucję – konstytucję 3 maja. W 1816 roku utworzono uniwersytet.

Najważniejszym obiektem Warszawy jest stare miasto. W centrum jest rynek z kamieniczkami z XV-XVIII wieku. Jest tam także katedra św. Jana z XIV wieku, z cennymi pamiątkami. W jej podziemiach znajdują się nagrobki ostatnich książąt mazowieckich. Obok katedry znajduje się zamek królewski. Przed zamkiem stoi barokowa kolumna Zygmunta III. Najbardziej imponującą budową pałacową Warszawy jest Wilanów z XVII wieku dla króla Jana III Sobieskiego. Bogato zdobiony pałac stoi w pięknym parku. 

Slovní zásoba

stolica - hlavní město

przenieść -

uchwalono konstytucję - byla schválena ústava

nowoczesny - moderní

utworzenie uniwersytetu - založení (stvoření) univerzity

obiekt

Stare Miasto

rynek - náměstí / obchod

kamienica - činžovní dům

nagrobek

podziemie

katedra

książę - kníže

zamek królewski

kolumna - sloup

imponujący - impozantní

budowa pałacowa 

bogato zdobiony

park

Poznań

Jadę do Poznania 

Jestem w Poznaniu


Duże miasto nad Wartą. Do najważniejszych atrakcji turystycznych Poznania należą: Ratusz, Biblioteka Raczyńskich, Mury obronne, Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki, Zamek Królewski i Zamek Cesarski.                                                                                                                                                                                                        

 

Slovní zásoba

atrakcje turystyczne

ratusz - radnice

biblioteka - knihovna

mury obronne - hradby

teatr - divadlo

Zamek Cesarski - Císařský palác

Gdańsk

Jadę do Gdańska

Jestem w Gdańsku

Port i duże miasto nad Morzem Bałtyckim. Znajduje się tutaj Uniwersytet Gdański. Słynie ze starego Miasta.                                                                                                                                   

 

Slovní zásoba

port - přístav

duże miasto - velké město

słynie z ... -  je znám z ...

Wrocław - jadę do Wrocławia 

jestem we Wrocławiu

Wrocław leży nad Odrą. Wrocław nazywany jest Kwiatem Europy ze względu na piękną architekturę, urocze zaułki. Jest tu Uniwersytet Wrocławski. 

                                                                                                                                                                            

Slovní zásoba

Wrocław leży nad - Wrocław leží nad

kwiat - květ

ze względu na piękną architekturę - pro krásnou architektoniku

urocze zaułki - půvabné uličky

Zakopane- jadę do Zakopanego 

jestem w Zakopanym

Zakopane jest dużym ośrodkiem sportów zimowych. To zimowa stolica Polski. Atrakcje dla turystów to Morskie Oko, Tatry, Krupówki. Warto spróbować oscypka. Jest to wędzony ser z mleka owczego.                                                                

                                                                   

Slovní zásoba

ośrodek - středisko

sporty zimowe

warto spróbować - stojí za to vyzkoušet

wędzony ser - uzený sýr

mleko owcze - ovčí mléko

Będzin  - jadę do Będzina 

jestem w Będzinie 

Będzin to  ciekawe miasto w województwie śląskim, leżące w zakolu rzeki Czarnej Przemszy, na pograniczu Śląska i malowniczej Jury Krakowsko -Częstochowskiej, niedaleko Czeladzi i Sosnowca. Jest to najstarsze miasto w regionie zwanym Zagłębiem Dąbrowskim.

Slovní zásoba

ciekawe miasto - zajímavé město

zakole rzeki - meandr

pogranicze 

niedaleko

najstarsze 

region 

Kraków

Jadę do Krakowa 

Jestem w Krakowie 

 

Kraków to dawna stolica Polski. Położone jest na południu Polski, w województwie małopolskim. Od XI wieku Kraków był siedziba książąt i królów polskich.  W 1364 roku powstał uniwersytet zwany obecnie Jagiellońskim.  Centrum historycznej części miasta zajmuje Rynek Główny, który był największym rynkiem średniowiecznej Europy, powstał w XIII wieku. W jego środku znajdują się Sukiennice, dawne hale targowe, w stylu renesansowym. W ich wnętrzu znajduje się obecnie galeria malarstwa polskiego. Przy rynku stoi najsłynniejszy z krakowskich kościołów - Mariacki z XIII wieku. Jego najcenniejszym wyposażeniem jest ołtarz Wita Stwosza. Na rynku znajduje się także potężna wieża gotycka, z której rozlega się, co godzinę hejnał, upamiętniający atak tatarski.

 

Slovní zásoba

dawna stolica - dřívější hlavní město

XI wiek - 11. století

siedziba - sídlo

powstał - vznikl

w środku - uprostřed

średniowieczna Europa - středověká Evropa

hale targowe - obchodní haly

w stylu renesansowym - v renezančním stylu

w ich wnętrzu - v jejich vnitřku

galeria malarstwa - galerie malířství

najsłynniejszy - nejslavnější

kościół - kostel

wyposażenie - vybavení

ołtarz 

potężna wieża - mohutná věž

rozlega się - zní

hejnał - znělka

upamiętniający atak tatarski - připomínající tatarský útok

Dąbrowa Górnicza - jadę do Dąbrowy Górniczej 

jestem w Dąbrowie Górniczej 

Dąbrowa Górnicza jest to miasto znajdujące się w województwie śląskim, położone na Wyżynie Śląskiej, nad rzekami Czarna i Biała Przemsza.  Tereny niezwykle ciekawe turystycznie w tych rejonach to:

  • Pojezierze Dąbrowskie – takie "Śląskie Mazury"
  • Pustynia Błędowska – jedyna w Europie
  • Wiele zabytków miasta np. Bazylika p.w. Matki Boskiej Anielskiej z 1898 roku
  • Wspaniałe obiekty rekreacyjne tj. parki wodne, baseny, pływanie, hale sportowe wspaniałe
  • Kopalnie udostępnione do zwiedzania

 

Slovní zásoba

teren - oblast

niezwykle ciekawy - velmi zajímavý

rejon 

pojezierze - jezera (jezernatá krajina)

pustynia - poušť

bazylika 

zabytek - památka, pamětihodnost

obiekt rekreacyjny - rekreační středisko

park wodny - aquapark

basen 

pływalnia - plavecký bazén

hala sportowa - sportovní hala

kopalnia - důl

Last modified: Thursday, 9 November 2017, 4:36 PM