Gramatyka

Przyimki do i na są nieodmiennymi częściami mowy i występują tylko w połączeniu z rzeczownikiem. Rządzą one odpowiednimi przypadkami.

Do + rzeczownik w dopełniaczu

Przyimek do łączy się z dopełniaczem (kogo?czego?) i wyraża ruch w kierunku jakiegoś miejsca, zwłaszcza ruch zmierzający do wnętrza czegoś.

np. jadę do Warszawy, jadę do Dąbrowy Górniczej.

Na + rzeczownik w miejscowniku lub bierniku

Przyimek na łączy się z rzeczownikiem w miejscowniku (o kim?, o czym?) lub bierniku (kogo?, co?) i oznacza miejsce dziania się czegoś (wtedy łączy się z miejscownikiem i odpowiada na pytanie gdzie?) lub miejsce, ku któremu kieruje się czynność (wtedy łączy się z biernikiem i odpowiada na pytanie dokąd?).

Zapamiętaj!

na występuje:

przy nazwach części składowych terytoriów oraz przy nazwach wysp i półwyspów, np.:  na Mazurach, na Podhalu, ale: w Wielkopolsce, w Małopolsce, na Helu (na półwyspie), w Helu (w miejscowości).

  • z nazwami dzielnic miast, np. na Ochocie,
  • przy nazwach państw, części świata, miejscowości, jednostek administracyjnych i topograficznych pojmowanych jako samodzielne całości na jest zastępowane przez przyimek do, wyjątki: na Węgry (nie: do Węgier), na Litwę albo do Litwy (rzadko), na Białorusi, na Syberii, na Łotwę albo do Łotwy, na Słowację albo do Słowacji (rzadko), na Ukrainę (nie: do Ukrainy),
  • występuje regularnie z nazwami regionów z przyrostkiem -yzna, np. na Suwalszczyźnie.

(Předložky „do” a „na” jsou neohebnými slovními druhy, které se pojí s podstatným jménem.

„do” + podstatné jméno v 2. pádu

Předložka „do” vyžaduje 2. pád – koho? čeho? – a ukazuje pohyb směrem do místa.

Jadę do Warszawy, jadę do Dąbrowy Górniczej.

                                         „na” + podstatné jméno v 6. nebo 4. pádu

Předložka „na” vyžaduje podstatné jméno v 6. pádu – o kom? o čem? nebo v 4. pádu – koho? co? a označuje místo konání – pojí se s 6. pádem a odpovídá na otázku „gdzie?” – nebo místo ke kterému konání směřuje – pojí se s 4. pádem a odpovídá na otázku „dokąd?”.

Zapamatujte si!

Předložka „na” se používá:

  • před názvy částí oblastí a před názvy ostrovů a poloostrovů, např. na Mazurach, na Podhalu, ale: w Wielkopolsce, w Małopolsce, na Helu (na poloostrově), w Helu (v obci Hel)
  • před názvy městských čtvrtí, např. na Ochocie,
  • před názvy států, části světa, měst a obcí, správních a topografických jednotek, které jsou pojímány jako samostatné celky předložku „na” zastupuje „do”, výjimky: na Węgry (místo: do Węgier), na Litwę nebo do Litwy (zřídka), na Białorusi, na Syberii, na Łotwę nebo do Łotwy, na Słowację nebo do Słowacji (zřídka), na Ukrainę (místo: do Ukrainy),
  • pravidelně s názvy oblastí se sufixem -yzna, např. na Suwalszczyźnie.)

 

Last modified: Thursday, 9 November 2017, 4:55 PM