Wstęp

    W tej lekcji  nauczysz się mówić o swoich marzeniach i planach,  poznasz nazwy zawodów. W części gramatycznej zapoznasz się z sposobami tworzenia czasu przyszłego, z przysłówkami częstotliwości. 

     Lekcję rozpocznij od wysłuchania dialogu oraz krótkiego opowiadania, zwróć uwagę na nowe słownictwo związane z nazwami zawodów, z pytaniem: kim chcesz zostać w przyszłości? W części gramatycznej zapoznaj się ze sposobami tworzenia czasu przyszłego. Zwróć uwagę na to, że w języku polskim czas przyszły występuję w formie prostej i złożonej.  Czas przyszły prosty mówi o czynności, która w przyszłości będzie zakończona. Tworzony jest od czasowników dokonanych za pomocą takich samych końcówek osobowych, jak formy czasu teraźniejszego. Czas przyszły złożony mówi o czynności trwającej w przyszłości, ale nie ukończonej. Tworzymy ją za pomocą osobowych form czasu przyszłego czasownika „być” oraz bezokolicznika lub formy 3 os. czasu przeszłego , np. będę czekała (będę czekać), będą gotowały (będą gotować), będą milczeli (będą milczeć), będziesz wiedział (będziesz wiedzieć).Wykonaj ćwiczenia.

(V této hodině se naučíte mluvit o svých snech a plánech, seznámíte se s názvy zaměstnání. V mluvnici se seznámíte se způsoby tvoření budoucího času, s příslovci ukazujícími na četnost.

Hodinu začněte poslechem dialogů a krátkého vyprávění, všimněte si nové slovní zásoby spojené s názvy zaměstnání, s otázkou, kým chceš být v budoucnu? V mluvnici se seznámíte se způsoby tvoření budoucího času. Všimněte si, že v polštině budoucí čas může mít tvar jednoduchý a složený. Čas budoucí jednoduchý vypovídá o ději, který v budoucnu bude ukončen. Je tvořen od dokonavých sloves pomocí stejných koncovek slovesa, jako tvary přítomného času. Budoucí čas složený vypovídá o ději v budoucnu, ale který nebude ukončen. Tvoříme jej pomocí osobních tvarů slovesa „być” v budoucím čase a infinitivu nebo tvaru 3. osoby minulého času, např. będę czekała (będę czekać), będą gotowały (będą gotować), będą milczeli (będą milczeć), będziesz wiedział (będziesz wiedzieć). Udělejte cvičení.)

Last modified: Thursday, 9 November 2017, 5:06 PM