Dialog

>

Tomek: Aniu, jakie masz plany na przyszłość?

Ania: Mam wielkie plany.

Tomek: Jakie, możesz powiedzieć?

Ania:  Na pewno będę chciała skończyć studia, poszukać dobrej pracy.

Tomek: A jaki zawód chcesz wykonywać ?

Ania: Chcę być tłumaczem językowym lub nauczycielką. A ty?

Tomek: Chciałbym mieć własną firmę spedycyjną. Chciałbym być dyrektorem. A gdzie będziesz chciała mieszkać?

Ania: Chcę mieszkać w Polsce – może w Krakowie.

Tomek: To powodzenia.

Ania: Dziękuję, wzajemnie.

 

Moje palny na przyszłość

Cześć. Mam na imię Renata. Bardzo często myślę o przyszłości. Mam wiele planów na przyszłość. Najpierw chciałabym skończyć studia. Obecnie studiuję handel zagraniczny w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Uczę się dużo, aby w przyszłości otrzymać dobrą pracę. Chciałabym dobrze zdać egzaminy końcowe i obronić pracę licencjacką, potem chcę iść na studia magisterskie. Chciałabym w przyszłości wyjechać za granicę i tam zdobyć doświadczenie zawodowe i nauczyć się dobrze mówić w języku angielskim. Bardzo lubię podróżować. Planuję w najbliższe wakacje pojechać do Indii.  W przyszłości chcę założyć szczęśliwą rodzinę. 

 Slovní zásoba

plany na przyszłość - plány do budoucna

skończyć studia - ukončit vysokou školu

handel zagraniczny - zahraniční obchod

otrzymać dobrą pracę - dostat dobrou práci

egzaminy końcowe - závěrečné zkoušky

obrona pracy licencjackiej - obhajoba bakalářské práce

studia magisterskie - magisterské studium

wyjechać za granicę - cestovat do zahraničí

doświadczenie zawodowe - profesní zkušeností

założyć rodzinę

Last modified: Thursday, 9 November 2017, 5:39 PM