Czas przyszły prosty (čas budoucí jednoduchý)

Czas przyszły prosty = mówi o czynności, która w przyszłości będzie zakończona. Tworzony jest od czasowników dokonanych za pomocą takich samych końcówek osobowych, jak formy czasu teraźniejszego.

(Čas budoucí jednoduchý = vypovídá o ději, který v budoucnu bude ukončen. Je tvořen od dokonavých sloves pomocí stejných koncovek slovesa, jako tvary přítomného času.)

 

Bezokolicznik

(Infinitiv)

zrobić

(udělat)

zdać

(složit)

namalować

(namalovat)

zjeść

(sníst)

Liczba pojedyncza

(Jednotné číslo)

ja

 

zrobię

 

zdam

 

namaluję

 

zjem

 

ty

 

zrobisz

 

zdasz

 

namalujesz

 

zjesz

 

on

ona

ono

 

zrobi

 

 

zda

 

 

namaluje

 

 

zje

 

Liczba mnoga

(množné číslo)

my 

zrobimy

 

zdamy

 

namalujemy

 

zjemy

 

wy

zrobicie

 

zdacie

 

namalujecie

 

zjecie

 

oni

one

zrobią

 

zdadzą

 

namalują

 

zjedzą

 

Last modified: Thursday, 9 November 2017, 5:43 PM