Czas przyszły złożony (čas budoucí složený)

Czas przyszły złożony = mówi o czynności trwającej w przyszłości, ale nie ukończonej.

(Budoucí čas složený = vypovídá o neukončeném ději v budoucnu.)

 

Tworzymy ją za pomocą osobowych form czasu przyszłego czasownika „być” oraz bezokolicznika lub formy 3 os. czasu przeszłego, np.

będę czekała (będę czekać),

będą gotowały (będą gotować),

będą milczeli (będą milczeć),

będziesz wiedział (będziesz wiedzieć).

Być + bezokolicznik = czas przyszły złożony

Być + 3 osoba czasu przeszłego = czas przyszły złożony

(Tvoříme jej pomocí osobních tvarů slovesa „być” v budoucím čase a infinitivu nebo tvaru 3. osoby minulého času, např.

będę czekała (będę czekać),

będą gotowały (będą gotować),

będą milczeli (będą milczeć),

będziesz wiedział (będziesz wiedzieć).

 

(Być + infinitiv = budoucí čas složený

Być + 3. osoba minulého času = budoucí čas složený)

 

Liczba pojedyncza

(jednotné číslo)

Liczba mnoga

(množné číslo)

1

Ja będę.

(budu)

My będziemy.

(budeme)

2.

Ty będziesz.

(budeš)

Wy będziecie.

(budete)

3.

On

Ona będzie. 

Ono

(bude)

Oni

One   będą.

(budou)

Moment - szybko, nagle

Rutyna - codziennie, zawsze

Szybko zrobię to zadanie i pójdziemy do domu.

Codziennie będę czytać.

Akcja chronologiczna - najpierw, potem

Akcja równoczesna

Najpierw ugotuję zupę, potem wypijemy kawę.

Będziemy oglądać i rozmawiać.

Jest rezultat

(Je výsledek)

Nie ma rezultatu

(Není výsledek)

Wreszcie przeczytam

Będę czytać tę książkę.

.

Last modified: Thursday, 9 November 2017, 5:57 PM